Z delovnim preizkusom do prave izbire pri novih zaposlitvah

Delovni preizkus in povračilo stroškov delovnega preizkusa za brezposelne, prijavljene pri Zavodu RS za zaposlovanje.

 

V okviru aktualnih spodbud oziroma razpisov za nepovratna finančna sredstva s strani Zavoda RS za zaposlovanje imate delodajalci možnost, da se vključite v program, ki vam omogoča delovni preizkus brezposelnih na konkretnem delovnem mestu, hkrati pa ste upravičeni do povračila stroškov izvedenega preizkusa. Tako lahko kandidate za novo delovno mesto spoznate predno se boste odločili glede njihove zaposlitve. Spoznate njihova znanja in veščine, delovne navade, spretnosti in odnos do dela ter kako so vključujejo v vaše delovno okolje. Izbira primernega kandidata oziroma kandidatov je vaša odločitev.

 

V programu lahko sodelujete delodajalci, ki ste pravne ali fizične osebe, vpisane v Poslovni register Slovenije, na podlagi javnega povabila, če izpolnjujete še druge pogoje za prijavo (pogoji so razvidni v javnem povabilu). V okviru javnega povabila lahko oddate več zaporednih ponudb, vendar morajo biti ob oddaji nove ponudbe vsi delovni preizkusi iz predhodne ponudbe zaključeni in izpolnjeni tudi pogoji glede zaposlitev po zaključenih preizkusih.

 

V delovni preizkus pri vas se lahko vključijo tisti, ki so prijavljeni v evidenci brezposelnih, ne glede na starost in trajanje brezposelnosti. Ne morejo pa se vključiti:

 

Delovni preizkus se izvaja brez delovnega razmerja, kar pomeni, da so udeleženci ne odjavijo iz evidence zavoda, morajo pa pred pričetkom programa z zavodom skleniti pogodbo o vključitvi v program. Delovni preizkus lahko traja najmanj 100 ur in največ 1 mesec, praviloma 8 ur na dan in največ 5 dni na teden ter ne ob nedeljah in praznikih. Izjema so invalidi, pri katerih lahko traja vključitev tudi več kot 1 mesec. Preizkus mora potekati pod strokovnim vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.

 

Za izvedeni delovni preizkus se delodajalcem povrne kot upravičeni strošek znesek 206 eur za udeleženca ali samo dejansko nastali strošek za predhodni zdravniški pregled udeleženca, v kolikor se delovni preizkus predčasno prekine iz katerega koli razloga ali pa kadar se oseba ni mogla vključiti v preizkus zaradi negativne ocene  zdravniškega pregleda ali iz osebnih razlogov posameznika, ki pa je zdravniški pregled opravil.

 

Udeleženci delovnega preizkusa lahko dobijo povrnjene upravičene stroške mesečno za pretekli mesec, in sicer dodatek za prevoz in dodatek za aktivnost. Stroške dobijo povrnjene na podlagi dokazil, ki jih v pogodbenem roku zagotovijo izvajalci delovnega preizkusa.

 

V kolikor bi želeli v delovnem preizkusu sodelovati, morate v elektronski obliki vložiti ponudbo za izvedbo delovnega preizkusa na Zavodov portal za delodajalce. Ponudbo lahko vložite do izteka končnega roka, ki je 23. 10. 2019, oziroma do objave obvestila o razdelitvi razpoložljivih sredstev. Skrajni rok, da se delovni preizkusi zaključijo, je 31. 12. 2019.

 

Podrobno o javnem povabilu Delovni preizkus 2018/2019:  https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/delovni-preizkus-2018-2019

 

     

                                                                                       SPOT svetovanje Savinjska

                                                                             Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Članek v originalu.

Vir:

Zavod RS za zaposlovanje, https://www.ess.gov.si