PODPORNO OKOLJE SAVINJSKE REGIJE 2023-2025

 

 

Razpis Podporno okolje 2023-2025 za Savinjsko regijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).  Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru » Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027«; Cilj politike 1: »Konkurenčnejša in pametnejša Evropa s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT; prednostne naloge 1: »Inovacijska družba znanja«; Specifični cilj: RSO1.3. Krepitev trajnostne rasti in konkurenčnosti MSP ter ustvarjanje delovnih mest v MSP, med drugim s produktivnimi naložbami (ESRR).

Program evropske kohezijske politike 2021-2027 https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/

 

Namen javnega razpisa je zagotavljanje učinkovitega podpornega okolja, ki bo na območju Savinjske regije zagotavljal brezplačne podporne storitve za podjetnike in potencialne podjetnike.

Cilji javnega razpisa so:

Storitve bodo obsegale programe za potencialne podjetnike in podjetja in sicer:

- promocija podjetniške kulture:

- izvajanje celovitih podpornih storitev:

 Aktivnosti tega javnega razpisa za Savinjsko regijo bomo izvajali:

 

Žalec, 17. 11. 2023