JR podporno okolje 2023

 

Razpis: Javni razpis za zagotavljanje celovitih storitev za potencialne podjetnike in podjetja preko podpornih institucij za leto 2023

Namen javnega razpisa:  Namen javnega razpisa je zagotavljanje podpornega okolja, ki bo na celotnem ozemlju RS zagotavljal brezplačne in na regijskem oz. nacionalnem nivoju dostopne podporne storitve za ciljne skupine uporabnikov po tem javnem razpisu.

Cilji javnega razpisa:

Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je financiranje izvajanja storitev in aktivnosti, ki so brezplačne za navedene ciljne skupine, preko izbranih podpornih institucij podjetniškega in inovativnega podpornega okolja (SPOT Svetovanje, inkubatorjev in start-up konzorcija).

Vrednost javnega razpisa: 3.000.000,00 €. Savinjska regija je upravičena do 301.700,00 €.

Kratek opis operacije: S storitvami podpornega okolja bomo prispevali h krepitvi podjetniškega potenciala, pospeševanju ustanavljanja novih podjetij, povečevanju števila novoustanovljenih podjetij, predvsem tistih, ki dosegajo višjo dodano vrednost v primerjavi s slovenskim povprečjem, k povečevanju stopnje preživetja novoustanovljenih podjetij in premagovanju ovir na podjetniški poti.

Ključne aktivnosti projekta:

Projektni partnerji: Šolski center Slovenske Konjice – Zreče, Območna obrtno-podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec, Razvojna agencija Sotla, Razvojna agencija Savinja, Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija d.o.o., Območna obrtno-podjetniška zbornica Celje, Savinjsko-Šaleška gospodarske zbornica Velenje, Inkubator Savinjske regije d.o.o., SAŠA inkubator d.o.o. in MPI Vrelec d.o.o..

Obdobje izvajanja: 1. 1. - 31. 10. 2023

Uradne ure na sedežu SPOT, Cesta na Ostrožno 4, Celje: 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT Slovenija, javna agencija