Postani član

 

Članstvo v Območni obrtno podjetniški zbornici zasebnega gospodarstva Žalec ter s tem v OZS prinaša številne ugodnosti:

 O članarini

Članarina, ki velja od 1. novembra 2013, znaša:

IZKORISTITE POPUST - Član, ki najkasneje do konca februarja tekočega leta plača letno članarino v enkratnem znesku, se mu prizna popust v višini enomesečne članarine.

Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine OZS in OOZ od 1.1. 2015 dalje

DVOJNI ČLANI – V primeru dvojnega članstva (obveznega v KGZS in prostovoljnega v OZS in OOZ) član ne plačuje več OZS najnižje članarine, kot je to veljalo v času obveznega članstva v OZS. Poseben položaj takega dvojnega člana ni več opredeljen v Sklepu o določitvi višine in načina plačevanja članarine, ki ga je sprejela Skupščina OZS na svoji zadnji seji.

PRISTOPNA IZJAVA

INFORMACIJE O IZSTOPU IZ ČLANSTVA

Člani, ki želijo izstopiti iz zbornice, morajo na OZS (Celovška 71, Ljubljana) po pošti poslati izstopno izjavo, ki mora vsebovati podatke o poslovnem subjektu (naziv firme, ime, priimek), davčno številko, datum in originalen podpis. Med letom izstopi niso možni.

V skladu z obrtnim zakonom je veljalo 3-mesečno prehodno obdobje, v katerem so člani lahko izstopili, do 27. januarja 2014. Sedaj pa se izstopna izjava, ki jo prejme OZS med letom, upošteva z začetkom naslednjega koledarskega leta, če jo OZS prejme najkasneje do 30.9. Podrobneje je to opredeljeno v Statutu OZS.

Člani, ki izstopijo, morajo vrniti tudi kartico ugodnosti Mozaik podjetnih.