Temeljne naloge

 

OOZ-ZZG Žalec zastopa interese članov pred lokalnimi, regionalnimi in državnimi organi, sodeluje pri usklajevanju sistema s sodelovanjem v postopkih njihovega oblikovanja, prav tako pa zastopa interese članov na področju standardizacije, metodologije in spreminjana tehničnih predpisov. OOZ-ZZG Žalec organizira tudi različne aktivnosti na področju ekonomskih odnosov s tujino in sodeluje pri pospeševanju odnosov na domačem in tudi na tujem trgu. Skrbi, da njihov informacijski sistem poteka nemoteno in ga vse skozi razvija, da lahko posredujejo tehniško-tehnološke in marketinške informacije doma in v tujini.

Zbornica se trudi in organizira poslovna sodelovanja med člani, zato organizira različna izobraževanja članov in pri njih zaposlenih delavcev (za pridobivanje novih znanj), informira člane o možnostih športno-rekreativnega in kulturnega udejstvovanja, opravlja razna pooblastila in izdaja javne listine.

OOZ-ZZG Žalec članom nudi tudi strokovno pomoč in poslovne storitve in sicer: