Ocenjevanje škode po poplavah v gospodarstvu

Na osnovi sklepa, ki ga je izdala Uprava RS za zaščito in reševanje, je Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport pričelo z oceno škode v gospodarstvu, ki je nastala v poplavah in plazovih v začetku tega meseca.

Ocena škode v gospodarstvu (na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka), ki jo bodo oškodovanci prijavili, bo osnova za ukrep ''Predplačila za pomoč v gospodarstvu'' iz Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč  in hkrati tudi za nadaljnje postopke za pridobitev sredstev za povračilo škode. Opozoriti je potrebno, da se ocena škode na poslovnih stavbah ne vključuje v to oceno škode, saj jo bodo oškodovanci prijavili svoji občini na posebnem obrazcu, ki je dostopen na spletni strani posamezne občine.

Oceno škode predložijo oškodovanci iz gospodarstva, ki so gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v Republiki Sloveniji in izpolnjujejo naslednje pogoje:

1. imajo sedež in/ali poslovno enoto v prizadetih občinah skladno s sklepom Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). V sklepu so kot potencialno prizadete občine opredeljene občine v naslednjih regijah: Dolenjska, Gorenjska, Koroška, Osrednje slovenska, Notranjska, Pomurje, Podravje, Posavje, Severno primorska, Vzhodno štajerska, Zahodno štajerska in Zasavje.

2. So utrpeli naslednje vrste škode:

3. Zaradi posledic poplave v avgustu 2023 ne morejo poslovati ali imajo oteženo poslovanje.

Podjetja svojo oceno škode na strojih, opremi in zalogah ter škodo zaradi izpada prihodka prijavijo na posebnem obrazcu v skladu z navodili, ki jih je pripravilo ministrstvo in sicer, najkasneje do 1. septembra 2023.

Oceno škode na poslovnih stavbah morajo oškodovanci oddati na svoji občini na posebnem obrazcu, ki ga je posamezna občina objavila na svoji spletni strani (obrazec 4 iz Uredbe o  metodologiji za ocenjevanje škode). Ocena škode na poslovnih stavbah pa se ne vključuje v oceno, ki jo boste podali na podlagi tega obvestila.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na osnovi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje št. 844-30/2023-18 - DGZR z dne 10. avgusta 2023 na podlagi Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN) in Uredbe o metodologiji za ocenjevanje škode zadolženo za pripravo ocene škode v gospodarstvu zaradi posledic močnih neurij z večdnevnim obilnimi deževjem na širšem območju Republike Slovenije, ki je povzročilo katastrofalne poplave, plazenje tal in druge posledice hudourniškega delovanja visokih voda na področju prizadetih občin. Navodila, dodatna pojasnila in obrazec za oceno škode v gospodarstvu so dostopni na spletni strani ministrstva.

 

Članek v originalu (17. 8. 2023).

                                                                                                               

Svetovalka SPOT

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

 

Viri:

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija