Nadzor Finančne uprave nad sredstvi, prejetimi na podlagi interventne zakonodaje

Finančni upravi je bila z interventno zakonodajo za zajezitev, omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo podeljena pristojnost ne samo za dodelitev in izplačilo upravičenj, ampak tudi pristojnost za nadzor in vračila izplačanih pomoči.

Po interventni zakonodaji je bilo določeno v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem pomoči vračilo prejetih sredstev, tako da zavezanec sam vloži izjavo za vračilo, na podlagi katere davčni organ izda odločbo za vračilo prejetih upravičenih sredstev. Zavezanec na podlagi te odločbe vrne sredstva brez obresti v roku 30 dni. Izjavo je bilo potrebno vložiti najpozneje do roka za predložitev obračuna davka od dohodka pravnih oseb (DDPO) oz. obračuna davka od dohodka iz dejavnosti (DohDej).

Na podlagi razpoložljivih podatkov pa sedaj Finančna uprava ugotavlja, da nekateri zavezanci, kljub temu, da ne izpolnjujejo pogojev v zvezi z izkazanim upadom prihodkov, niso vložili izjave za vračilo prejetih upravičenj, in sicer za naslednje ukrepe:

Zato sedaj Finančna uprava vse prejemnike pomoči po interventni zakonodaji poziva, da v primeru neizpolnjevanja pogojev za prejem upravičenih sredstev in v izogib nadzoru ter sankcijam (plačilu globe) najkasneje do 10. oktobra 2022, preko sistema eDavki oddajo Izjavo o vračilu upravičenj. Prejemniki sredstev, katerim bi vračilo pomoči lahko povzročilo likvidnostne težave, lahko zaprosijo tudi za obročno vračilo pomoči.

                                 

Svetovalka SPOT

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Članek v originalu.

 

Viri:

 

 

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija