Vabilo na brezplačno usposabljanje ABC podjetništva 2022

SPOT svetovanje Savinjska organizira usposabljanje ABC podjetništva 2022, ki  je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah.

Komu je usposabljanje  namenjeno?

Usposabljanje je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah.

Posebej za podjetnice

V okviru javnega natečaja: »Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2023«, ki ga bo razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija, bo podjetnicam začetnicam, ki bodo uspešno zaključile vseh 5 modulov, ponujena možnost kandidiranja za finančne spodbude. Finančne spodbude bodo dodeljene podjetnicam začetnicam na podlagi predstavitve in izbora najboljših poslovnih modelov.

Potek  in trajanje usposabljanja

Skupno trajanje usposabljanja je 50 ur. Vsak modul bo trajal 10 šolskih ur in zajema tako predavanja in delo v skupinah kot tudi delo na terenu in delo doma. Od tega mora delo na terenu in delo v predavalnici zajemati vsaj dve tretjini vseh predvidenih ur, t. j. 7 šolskih ur.

Več o usposabljanju

Predznanja, ki jih boste osvojili podrobneje na modulih, so zbrana v E-priročniku ABC Podjetništva povezava na priročnik https://www.podjetniski-portal.si/uploads/gradiva/spot/eprirocnik_abc_podjetnistva_2.pdf.

Način izvedbe

Kombinacija spletnega usposabljanja in usposabljanja v predavalnici.

Pogoji za udeležbo

Udeležba na usposabljanju je brezplačna za vse udeležence. Prijava je možna  za celotno usposabljanje ali za posamezen modul. Število udeležencev v skupini je omejeno.

V okviru javnega natečaja, ki ga bo razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija, bo podjetnicam začetnicam, ki bodo uspešno zaključile vseh 5 modulov, ponujena možnost kandidiranja za finančne spodbude v letu 2023.

Prijave

zbiramo do zapolnitve mest v skupini preko spletne povezave. Za prijavo kliknite tukaj.

Več informacij:

SPOT svetovanje Savinjska, 031 314 809, 03 425 22 74, e-naslov: info-scsk@guest.arnes.si.

 

VSEBINA IN TERMINI:

 

MODUL 1: torek, 4. 10. 2022, od 7.30 do 15.30

Začetek podjetniške poti

⮚      vse o podjetništvu in podjetnikih v teoriji in praksi;

⮚      osebne lastnosti podjetnika, uspeh in neuspeh, tipične pasti,

⮚      podporne institucije,

⮚      postopek ustanovitve podjetja z različnimi pravnimi oblikami podjetij, vzpostavitev prave delovne ekipe,

⮚      podjetniška etika

 

MODUL 2: torek, 11. 10. 2022, od 7.30 do 15.30

Preverjanje poslovne ideje

⮚      viharjenje možganov (brainstorming), dizajnerski pristop (design thinking), kako inovativno nadgrajevati ideje,

⮚      vitek (lean) razvoj poslovnega modela, platno poslovnega modela (business model canvas) za pretvarjanje ideje v ekonomsko vrednost

 

MODUL 3: torek, 18. 10. 2022, od 7.30 do 15.30

Osnove trženja

⮚      kako se določa cene - kako določimo lastno in prodajno ceno

⮚      predstavitev poteka prodaje ter trženjskih strategij potisni in povleci (push andpull), znamčenja (branding), gverilskega marketinga, trženja od ust do ust, odmevnega trženja, viralnega trženja in direktnega marketinga,

⮚      predstavitev poslovne ideje (elevator pitch)

 

MODUL 4: torek, 25. 10. 2022, od 7.30 do 15.30

Digitalizacija poslovanja

⮚      uporaba brezplačnih/plačljivih spletnih orodij za trženje produktov, osnove Google Analytics, spletno trženje produktov

 

MODUL 5: torek, 8. 11. 2022, od 7.30 do 15.30

Pravno formalni vidiki delovanja podjetja

⮚      finančno poslovanje: izdaja računov, knjiženje, obveznosti do države (davki, DDV, prispevki), letna poročila,

⮚      krovna zakonodaja, ki jo mora poznati vsak podjetnik,

⮚      osnove računovodstva,

⮚      priprava vloge za natečaj

 

Vabilo v originalu.

 

Svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska,

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.