Nekateri delodajalci gostinci zavezani k izplačilu višjega regresa

V Uradnem listu RS, št. 87, z dne 24. 6. 2022, je bil objavljen aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, ki je pričel veljati dne 25. 6. 2022. Na podlagi omenjenega aneksa se spreminja tretji odstavek 67. člena kolektivne pogodbe, ki določa višino regresa za letni dopust za posamezno leto. Le-ta za leto 2022 tako znaša 1.300,00 eur.

 

K izplačilu višjega zneska minimalnega regresa od zakonsko določenega ne bodo zavezani vsi delodajalci, ki opravljajo gostinsko dejavnost, ampak le tisti, ki jih Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije zavezuje. Ker omenjena kolektivna pogodba nima statusa razširjene veljavnosti, velja le za delodajalce, ki so člani podpisnic te kolektivne pogodbe na strani delodajalcev in sicer Turistično gostinske zbornice Slovenije ali pa Združenja delodajalcev Slovenije.

Tistega delodajalca, ki je zgolj član organizacije, ki ni sopodpisnik te kolektivne pogodbe na strani delodajalcev, ta kolektivna pogodba praviloma ne zavezuje in ga ne zavezuje niti aneks, ki prinaša višji minimalni znesek regresa. Ta delodajalec izplača regres le v višini minimalne plače, ki velja za leto 2022, torej 1.074,47 eur.

Višji znesek regresa pa bo moral izplačati delodajalec v vsakem primeru tisti delodajalec, ne glede to, član katere delodajalske organizacije je, katerega glavna dejavnost je 55.100 – dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov ali 92.001 – dejavnost igralnic, saj imata ti dve dejavnosti status razširjene veljavnosti.

Delodajalec, ki ga zavezuje Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije in ga posledično tudi aneks, znesek regresa pa je že izplačal v nižjem znesku, bo moral razliko med že izplačanim regresom in zneskom, ki ga prinaša aneks, doplačati. Kljub kratkemu roku je priporočljivo v izogib sankcijam razliko doplačati najkasneje do 30. junija. Ta skrajni rok, ki ga je potrebno upoštevati kot ugodnejšega za delavce, izhaja namreč iz kolektivne pogodbe, saj sicer zakon kot skrajni rok za izplačilo dopušča 1. julij.

V primeru nelikvidnosti delodajalca pa tudi Kolektivna pogodba dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije dopušča izplačilo regresa za letni dopust najkasneje do 1. novembra tekočega leta, kar bi naj veljalo tudi za morebitno doplačilo razliko.

 

Članek v originalu.       

           

Svetovalka SPOT

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

 

Viri:

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter SPIRIT Slovenija, javna agencija