Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za električna vozila

V Uradnem listu RS, št. 81/2022, z dne 10. 6. 2022, je bil objavljen javni poziv 101SUB-EVPO22, katerega predmet so nepovratne finančne spodbude pravnim osebam za naložbe v nakup novih ali predelavo okolju prijaznejših vozil za cestni promet, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji

in se uvrščajo v eno izmed v nadaljevanju navedenih kategorij cestnih vozil, in sicer za naslednja dva ukrepa:

Namen javnega poziva je spodbuditi nakup okolju prijaznejših vozil za cestni promet in s tem zmanjšati emisije CO2, onesnaženje z delci PM10 ter druge emisije iz prometa za pravne osebe:

Višina nepovratne finančne spodbude znaša do:

Vozila, ki so predmet nepovratne finančne spodbude, morajo biti opremljena z akumulatorji, ki ne temeljijo na svinčevi tehnologiji.

Nepovratna finančna spodbuda bo dodeljena v primeru, da skupna vrednost nakupa posameznega novega vozila na električni pogon ali predelave posameznega vozila na električni pogon, ki vključuje nakup oziroma najem baterije, ne presega 65.000,00 EUR. Pri tem se kot skupna vrednost naložbe upošteva cena z vključenim DDV in vsemi morebitnimi popusti in nadgradnjami vozila ter je razvidna iz vlogi priloženih računov in (morebitne) pogodbe o najemu baterije.

 

Članek v originalu.

 

Svetovalka SPOT

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

 

Viri:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
ter SPIRIT Slovenija, javna agencija