Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v  naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.

 

Namen in cilj javnega razpisa

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarske družbe k trajnostno naravnanim investicijam z vlaganji v  naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov, ki bodo prispevale k dekarbonizaciji ter zelenemu in digitalnemu prehodu ter dolgoročno omogočile večjo produktivnost gospodarske družbe, boljše okrevanje, odpornost, rast in konkurenčnost gospodarstva.  

Cilj javnega razpisa je:

Pogoji za sodelovanje

Več o pogojih najdete tukaj.

Vrednost javnega razpisa

Višina sredstev javnega razpisa znaša 88.500.000,00 EUR.

Rok za prijavo

Skrajna roka za prispetje vlog v letu 2022 sta:

Skrajni rok za prispetje vlog v letu 2023 je 12. 1. 2023, do 12.00 ure.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi s pripravo so prijavitelju dosegljivi na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na e-naslov: jrinvest@spiritslovenia.si.

Vprašanja morajo prispeti na zgornji naslov najkasneje pet delovnih dni pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge. Agencija bo objavila odgovore na vprašanja najkasneje en delovni dan pred iztekom posameznega roka za oddajo vloge, pod pogojem, da je bilo vprašanje posredovano pravočasno. Vprašanja, ki ne bodo prispela pravočasno za posamezni rok, bodo obravnavana v okviru odgovorov pripravljenih za naslednji rok. Objavljeni odgovori na vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije. Vprašanja in odgovori bodo javno objavljeni na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/razpisi

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletni strani, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Agencija bo predvidoma organizirala informativne dneve. Datumi in druge informacije o informativnih dnevih bodo prav tako objavljene na spletnem naslovu: www.spiritslovenia.si/razpisi.

Potencialni prijavitelji bodo o vseh novostih sproti obveščeni preko spletne strani: www.spiritslovenia.si/razpisi.

Javni razpis in razpisna dokumentacija

 

Svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska,

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.