Javni razpis Digitalna preobrazba gospodarstva (Načrt za okrevanje in odpornost)

Namen javnega razpisa je spodbuditi gospodarstvo (velika podjetja, ki delujejo v konzorcijih z mikro, malimi in srednje velikimi podjetji) k celoviti digitalni preobrazbi poslovanja ali k digitalni preobrazbi posameznih poslovnih funkcij, s pomočjo uporabe naprednih digitalnih tehnologij, s čimer se bo vplivalo na:
- dvig in rast produktivnosti,
- optimizacijo in znižanje proizvodnih stroškov in stroškov izvajanja storitev ter poslovanja,
- večjo konkurenčnost in bolj odprt trg ter večje možnosti komercializacije inovativnih rešitev.

 

Projekte bodo lahko izvajali konzorciji od treh do desetih podjetij, od katerih bo vsaj eno veliko podjetje in vsaj dva MSP.

Skupna predvidena višina razpisanih sredstev je 44.000.000 EUR.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Evropska unija iz naslova Sklada za okrevanje in odpornost.

Kontakt

Dodatne informacije o razpisu so na voljo na elektronskem naslovu: dpg.mgrt@gov.si.

Urad RS za intelektualno lastnino v okviru svoje Info točke nudi brezplačne informacije glede pridobitve pravic industrijske lastnine (znamka, model, patent) ter glede avtorske in sorodnih pravic. Pokličete lahko na telefonsko številko 01 620 31 01 ali pišete na elektronski naslov: sipo@uil-sipo.si.

Več informacij o pridobivanju pravil industrijske lastnine in pripravi pogodb med partnerji je na spodnjih povezavah: 

- Posnetki webinarjev, organiziranih s strani European IP Helpdesk, iz preteklosti (v rubriki IP in EU funded projects), so na voljo na: Europe - E-Learning (europa.eu). Med njimi je tudi webinar na temo konzorcijskih pogodb.

- European IP Helpdesk Bulletin No. 4 / October 2021

- Your Guide to IP in Horizon 2020

- Your Guide to IP and Contracts

 - Vzorci pogodb in sporazumov

 

Več informacij: https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jr-digit-noo/ 

 

Svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska,

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.