Javni razpis Spodbude za zagon inovativnih podjetij P2 - 2022

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropske kohezijske politike tudi letos preko Slovenskega podjetniškega sklada zagotavlja 2,16 mio EUR za 40 mladih inovativnih podjetij s potencialom rasti.

 

Namen razpisa je razvoj podprtih podjetij in uspešen prenos razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme in ustvarjanje novih inovativno naravnanih podjetij s potencialom rasti, s poudarkom na razvoju in komercializaciji proizvodov, procesov in storitev.

Predselekcijski postopek: Pred prijavo na razpis bodo imel vsa inovativna podjetja, ki se želijo prijaviti na razpis P2 2022, do  predvidoma 13.4.2022 možnost prijave v pred-selekcijski postopek, kjer lahko v procesu pred-selekcije, ki se zaključi z osebno predstavitvijo idej na DEMO dnevu, pridobijo do 30 točk, ki se bodo upoštevale pri javnem razpisu P2 2022.

Razpis odprt do 10. 5. 2022 do 14:00!

1. Objava javnega razpisa v Ur. l. RS, št. 29/2022 z dne 4. 3. 2022

2. Priprava vloge

3. Zahtevek za izplačilo subvencije

4. Več informacij o razpisu P2 2022 vam je na voljo na telefonskih številkah:

Podrobnosti o razpisu: Javni razpisi in pozivi - Slovenski podjetniški sklad (podjetniskisklad.si)

 

Svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska,

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.