Razpis INOVATOR LETA SSD 2021

Vseh 6 občin Spodnje Savinjske doline že 10 leto zapored z razpisom Inovator leta SSD spodbuja lokalne inovatorje in podjetja k iskanju novih inovacij. Inovativnost namreč ne predstavljajo zgolj korenito novi izdelki, postopki ali storitve, temveč je dovolj, da se izboljša nek produkt, način proizvodnje le-tega ali pa da se že poznan produkt predstavi novemu trgu na drugačen inovativen način.

 

Razpis Inovator leta SSD je med tovrstnimi spodbudami v slovenskem prostoru že sam po sebi nekakšna »inovacija«, saj se tu nagrade podeljujejo v denarni obliki in so po višini primerljive povprečni slovenski managerski plači. 

 

Inovatorji torej vabljeni k prijavi po načelu, da

»NOBENA INOVACIJE NI NEUMNA, NEUMNO PA BI BILO NE ISKATI NOVIH INOVACIJ«.

 

OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO

»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«

Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec

objavlja razpis za podelitev nagrad in priznanj

»INOVATOR LETA SSD 2021«

v kategorijah:

patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov.

 

Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe  – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin

Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec,

ali fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator leta SSD".

 

Prijave na razpis sprejema do 19. aprila 2022

Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec.

 

Celotno besedilo razpisa je dosegljivo na spletni strani Razvojne agencije Savinja,

www.ra-savinja.si.

Vse dodatne informacije pa tudi po tel.: 03/713 68 62 ali na e-mail: dejan.jazbinsek@ra-savinja.si.