VABILO NA USPOSABLJANJE »ABC PODJETNIŠTVA 2022«

Vljudno vas vabimo, da se udeležite brezplačnega 50 urnega usposabljanja ABC podjetništva.

 

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?
Usposabljanje je namenjeno vsem podjetnicam in podjetnikom začetnikom ter potencialnim podjetnikom in podjetnicam, saj je namen opolnomočiti vse podjetnike začetnike s strokovnimi vsebinami na začetku podjetniške poti s posebnim poudarkom na podjetnicah začetnicah.
 
POSEBEJ ZA PODJETNICE
Javna agencija SPIRIT Slovenija bo aprila 2022 objavila Natečaj za podelitev finančnih spodbud za najboljši poslovni model in njegovo predstavitev podjetnic začetnic 2022. Na natečaj se bodo lahko prijavile vse podjetnice, ki so svoje podjetje ustanovile v letu 2021 in na istem natečaju leta 2021 še niso prejele spodbude in podjetnice, ki nameravajo podjetje ustanoviti v letu 2022 do dneva oddaje vloge na natečaj, ki bo konec maja 2022. Pogoj za prijavo na natečaj je uspešno opravljeno usposabljanje ABC podjetništva (vseh 5 modulov) v letu 2020 ali 2021 ali 2022, kar se dokaže s potrdili izvajalcev usposabljanj.
 
Najboljšim 100 ocenjenim prijaviteljicam bo v okviru natečaja ponujena individualna mentorska podpora za pripravo na končno predstavitev poslovnega modela. Vse, ki bodo svoj poslovni model uspešno predstavile, bodo nagrajene s finančno spodbudo v višini 3.000 EUR.
 
POTEK IN TRAJANJE USPOSABLJANJA
Skupno trajanje usposabljanja je 50 ur. Vsak modul bo trajal 10 šolskih ur in zajema tako predavanja in delo v skupinah kot tudi delo na terenu in delo doma. Od tega mora delo na terenu in delo v predavalnici zajemati vsaj dve tretjini vseh predvidenih ur, t. j. 7 šolskih ur.
 
VEČ O USPOSABLJANJU
Predznanja, ki jih boste osvojili podrobneje na modulih, so zbrana v E-priročniku ABC Podjetništva (povezava na priročnik https://www.podjetniski-portal.si/uploads/gradiva/spot/eprirocnik_abc_podjetnistva_2.pdf.).
 
NAČIN IZVEDBE
Kombinacija spletnega usposabljanja in usposabljanja v predavalnici, odvisno od epidemiološke situacije in navodil NIJZ.
 
VSEBINA IN TERMINI

MODUL 1: torek, 15.02.2022, od 7.30 do 15.30 ure
ZAČETEK PODJETNIŠKE POTI
➢ vse o podjetništvu in podjetnikih v teoriji in praksi;
➢ osebne lastnosti podjetnika, uspeh in neuspeh, tipične pasti,
➢ podporne institucije,
➢ postopek ustanovitve podjetja z različnimi pravnimi oblikami podjetij, vzpostavitev prave delovne ekipe,
➢ podjetniška etika
 
MODUL 2: torek, 22.02.2022, od 7.30 do 15.30 ure
PREVERJANJE POSLOVNE IDEJE
➢ viharjenje možganov (brainstorming), dizajnerski pristop (design thinking), kako inovativno nadgrajevati ideje,
➢ vitek (lean) razvoj poslovnega modela, platno poslovnega modela (business model canvas) za pretvarjanje ideje v ekonomsko vrednost
 
MODUL 3: torek, 08.03.2022, od 7.30 do 15.30 ure
OSNOVE TRŽENJA
➢ kako se določa cene - kako določimo lastno in prodajno ceno
➢ predstavitev poteka prodaje ter trženjskih strategij potisni in povleci (push andpull), znamčenja (branding), gverilskega marketinga, trženja od ust do ust, odmevnega trženja, viralnega trženja in direktnega marketinga,
➢ predstavitev poslovne ideje (elevator pitch)
 
MODUL 4: torek, 15.03.2022, od 7.30 do 15.30 ure
DIGITALIZACIJA POSLOVANJA
➢ uporaba brezplačnih/plačljivih spletnih orodij za trženje produktov, osnove Google Analytics, spletno trženje produktov
 
MODUL 5: torek, 22.03.2022, od 7.30 do 15.30 ure
PRAVNO FORMALNI VIDIKI DELOVANJA PODJETJA
➢ finančno poslovanje: izdaja računov, knjiženje, obveznosti do države (davki, DDV, prispevki), letna poročila,
➢ krovna zakonodaja, ki jo mora poznati vsak podjetnik,
➢ osnove računovodstva,
➢ priprava vloge za natečaj
Vsebine modulov se lahko dopolnijo na osnovi navodila Javne agencije SPIRIT.
V posameznih modulih bodo sodelovali tudi uspešni podjetniki, ki bodo udeležencem predstavili svoje podjetniške poti s poudarkom na vsebini posameznega modula.
 
POGOJI UDELEŽBE
Udeležba na usposabljanju je brezplačna za vse udeležence. Prijava je možna za celotno usposabljanje ali za posamezen modul.
 
Število udeležencev v skupini je omejeno.
 
V okviru javnega natečaja, ki ga bo razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija, bo podjetnicam začetnicam, ki bodo uspešno zaključile vseh 5 modulov, ponujena možnost kandidiranja za finančne spodbude. Finančne spodbude bodo dodeljene podjetnicam začetnicam na podlagi predstavitve in izbora najboljših poslovnih modelov.
 
PRIJAVE
zbiramo do srede, 09.02.2022 oziroma do zapolnitve mest v skupini preko spletne povezave:
https://forms.gle/5QV1Q7YeZo4hjJrL7
 
Prijava je možna za celotno usposabljanje ali za posamezni modul.
 
Več informacij: SPOT svetovanje Savinjska, Martina Rečnik, tel. 031 315 400, e-naslov: martina.recnik@ozs.si.
 
Vabilo v originalu.
 
Vljudno vabljeni!
 
Svetovalka SPOT Svetovanje Savinjska,
Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.