Podatki o državnih pomočeh sedaj dostopni preko nove spletne aplikacije

Ministrstvo za finance je pripravilo spletno aplikacijo, preko katere omogočajo vpogled do podatkov o dodeljenih državnih in de minimis pomočeh v Sloveniji po posameznem prejemniku.

 

Podatki so dostopni na strani Javna objava dodeljenih državnih pomoči in bodo dnevno osveženi. 

Podatki o prejeti pomoči za posameznega prejemnika se pridobijo na podlagi vpisane matične številke podjetja ali matične številke kmetijskega gospodarstva (KMG MID).

Podatki iz centralne evidence dodeljenih pomoči temeljijo na poročanih podatkih, ki so jih dajalci dolžni zagotoviti skladno s 5. členom Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju dodeljenih državnih in "de minimis" pomočeh (Ur.l. RS, št. 61/04 in ostali), zato so podatki v bazi informativne narave. Podatki iz centralne evidence dodeljenih pomoči ne morejo nadomestiti izjav potencialnih upravičencev glede dejansko dodeljenih državnih pomoči, ki morajo temeljiti na njihovi lastni evidenci, jim bodo pa v veliko pomoč pri pripravljanju izjav, koliko pomoči in za kakšen namen so pomoč že prejeli. (Vir: MF)

 

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.,

Svetovalka SPOT