Nov Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19

Vlada Republike Slovenije je dne 6. 11. 2021 na svoji 101. redni seji sprejela Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 z namenom preprečitve ponovnih izbruhov in širjenja okužb ter zmanjšanja števila težjih potekov nalezljive bolezni COVID-19.

Prav tako je sprejela tudi sklep o opravljanju dela na domu z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja okužb z novim koronavirusom. Nov odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 174/2021, 6. novembra 2021 in je začel veljati v ponedeljek, 8. novembra 2021, pri čemer bodo določeni ukrepi začeli veljati šele 15. novembra 2021.

Med zelo pomembnimi novostmi je ta, da se skladno z drugim odstavkom 10. člena Odloka sredstva za opravljanje testiranja s HAG testi (pri izvajalcih, kot so npr. zdravstveni domovi) in HAG testi za samotestiranje tako za (samo)zaposlene, kot uporabnike (npr. potrošnike) zagotavljajo iz proračuna RS.

Med ostalimi bistvenimi novimi ukrepi skladno z Odlokom pa so sledeči :

Pogoj prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (pogoj PCT) je po novem izpolnjen, če se osebe izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom in razpolagajo z enim od dokazil o prebolevnosti, cepljenosti ali testiranju. Pri dokazovanju pogoja PCT se zniža starostna meja, tako da morajo po novem pogoj PCT izkazovati vse osebe, starejše od 12 let.

Pogoja PCT ni potrebno izkazovati v primerih nujne oskrbe z osnovnimi življenjskimi izdelki in potrebščinami le pod pogojem, da je v prodajalni na osebo zagotovljeno najmanj 10 m2. Enako velja za specializirane prodajalne s farmacevtskimi, medicinskimi, kozmetičnimi in toaletnimi izdelki. Te trgovine so dolžne na vidnem mestu ob vhodu v prodajalno objaviti obvestilo o največjem dopustnem številu prisotnih obiskovalcev.

Pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih je obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2. Po novem so maske potrebne tudi na odprtih krajih (ne glede na upoštevanje pogoja PCT), če ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5 m od drugih oseb (izjema so člani istega gospodinjstva). Maske za govornike v zaprtih javnih krajih oziroma prostorih niso potrebne le, če je zagotovljena medosebna razdalja vsaj 3 metre (prej 1,5 m).

Izvajanje gostinske dejavnosti strežbe jedi ali pijač je dovoljeno le v sedečem režimu med 5. in 22. uro. Uporaba maske ni potrebna le ob upoštevanju pogoja PCT za goste, sedeče za mizo, v gostinski dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač (izjema: opravljanje dejavnosti priprave in strežbe jedi ter pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance). Mora pa biti ob vhodu v gostinski lokal na vidnem mestu objavljeno dovoljeno največje število hkrati prisotnih oseb v prostoru. Obratovanje gostinskih obratov, ki nudijo glasbo za ples oziroma družabni program (diskoteke, nočni klubi), po novem ni dovoljeno. 

Prav tako je začasno prepovedno zbiranje ljudi (prej je bilo prepovedano zbiranje ljudi nad 50 oseb), z izjemo skupine oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Začasno pa so prepovedane vse javne prireditve in javni shodi, slavja, praznovanja ter poročne slovesnosti. 

Za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa se morajo s 15. novembrom 2021 učenci osnovne šole in dijaki testirati s testi HAG za samotestiranje. Samotestiranje se po novem opravi v vzgojno-izobraževalnem zavodu in sicer trikrat tedensko. V ta namen jim pripada 15 testov HAG za samotestiranje na mesec. Prav tako je obvezno izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje za študente, pri čemer se samotestiranje prav tako opravi v izobraževalni instituciji.

Javne kulturne prireditve niso dovoljene na odprtih javnih površinah, so pa dovoljene v zaprtih javnih prostorih s fiksnimi sedišči ob uporabi zaščitnih mask, pri čemer mora biti med končnimi uporabniki eno sedišče prosto, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT. Javne športne prireditve so dovoljene le v primeru, da se izvedejo na prostorih s fiksnimi sedišči, pri čemer mora biti med udeleženci eno sedišče prosto ob uporabi zaščitnih mask, udeleženci pa izpolnjujejo pogoj PCT.

Sprejet pa je bil tudi sklep o opravljanju dela na domu, ki velja za državno upravo in nalaga predstojnikom organov državne uprave, da na podlagi Zakona o delovnih razmerjih v najkrajšem možnem času javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v njihovi sestavi, vladnih službah in upravnih enotah do preklica odredijo delo od doma, in sicer na delovnih mestih oziroma pri opravljanju nalog, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog ter kje je zagotovljena informacijska tehnologija. Prav tako je Vlada RS pozvala vse preostale delodajalce, da z namenom zajezitve in preprečevanja širjenja SARS-CoV-2, kjer to omogočajo delovni proces, narava in vrsta nalog, organizirajo delo na način, da se le-to opravlja na domu.

Članek v originalu.

                       

Svetovalka SPOT

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Viri:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija