Začasna odredba in priporočilo - plačevanje najemnin Občina Žalec

Občina Žalec svoje najemnike in uporabnike nepremičnin, za katere veljajo prepovedi in omejitve na podlagi Odloka o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih in Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi izven občin, za čas od 1. 4. 2020 do preklica navedenih odlokov oprosti plačila najemnine oz. uporabnine. Oprostitev se nanaša tudi na tisti del obratovalnih stroškov, za katere Občina Žalec izstavi račun na podlagi pogodbe.


Najemnike in uporabnike nepremičnin v lasti Občine Žalec, za katere veljajo prepovedi in omejitve na podlagi Odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, se za čas od 1. 4. 2020 do preklica navedenih odlokov zniža najemnina oz. uporabnina za 30 %.

Župan poziva tudi gospodarske subjekte, da na podlagi prepovedi in omejitev, ki izvirajo iz navedenih odlokov, najemnike oz. uporabnike svojih nepremičnin oprostijo plačila najemnin oz. uporabnin ali jim le-te vsaj znižajo (Vir: http://www.zalec.si/slo/main.asp).

 

Dokument: Odredba Občina Žalec