Kaj mora storiti delodajalec ob delavčevi upokojitvi?

Z upokojitvijo delavca bo posledično  prenehalo delovno razmerje pri delodajalcu.

 

Delavec mora o tem delodajalca obvestiti, podati mu mora odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga upokojitve. S tem dopisom ga bo tako seznanil, da z določenim dnem odhaja v pokoj in da zato tudi odpoveduje delovno razmerje ter predlaga sporazumno prenehanje delovnega razmerja en dan pred predvidenim datumom upokojitve.

V primeru delavčeve upokojitve delovno razmerje praviloma preneha s sklenitvijo pisnega Sporazuma o prenehanju delovnega razmerja. Ta dokument pri postopku odjave iz socialnega zavarovanja zahteva tudi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. V sled navedenega naj delavec v dopisu poleg obvestila o odpovedi delovnega razmerja zaradi upokojitve predlaga tudi sporazumno prenehanje delovnega razmerja na točno določen dan.

S sporazumom delavec in delodajalec sporazumno uredita datum prenehanja delovnega razmerja na dan pred želenim datumom upokojitve, hkrati pa v njem uredita tudi druge pravice in obveznosti, kot so pravica do sorazmernega dela dopusta in regresa. Priporočljivo je, da se sporazum sklene vsaj 2 meseca pred predvidenim datumom prenehanja delovnega razmerja, da si lahko delavec v vmesnem obdobju uredi pravico do pokojnine na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Delodajalec mora delavca na Zavodu za zdravstveno zavarovanje odjaviti iz obveznih socialnih zavarovanj z obrazcem M-2. Vlogo za odjavo iz zavarovanja  vloži v roku 30 dni pred prenehanjem delovnega razmerja pod naslednjimi pogoji:

 

Članek v originalu

 

                                                                                                                                                                              Svetovalka SPOT

                                                                                           Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

 

Viri:

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija