Podjetniki in podjetja pozor!

Če še nimate urejenega eVročanja,

se obrnite na finančne urade od 13. 5. do 17. 5. 2019.

Obvestilo FURSA!

V Finančni upravi RS ugotavljajo, da si določene pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo še vedno niso uredile vsega potrebnega za uspešno prejemanje elektronsko vročenih dokumentov. Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je namreč vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS. Gre za zelo pomembne dokumente (npr. sklepe, opomine, inšpekcijske odločbe itd.), ki lahko nosijo pravne in tudi finančne posledice, če zavezanci z njimi niso seznanjeni. Zato vse podjetnike in podjetja, ki še nimajo urejenih zadev glede eVročanja vabijo, da se od 13. 5. do vključno 17. 5. 2019 oglasijo na svoj finančni urad, kjer bodo dobili vse potrebne informacije glede eVročanja in si uredili vse potrebno za dostop do teh dokumentov.

 

Med zavezanci, ki so na podlagi 85.a člena ZDavP-2 obvezno del sistema eVročanja (PO, FOD, in FO, ki so identificirani za namen DDV), je večina takih, ki nima niti registriranega veljavnega kvalificiranega digitalna potrdila niti pooblaščenca za vročanje niti zunanjega pooblaščenca za delo z obrazci znotraj portala eDavki z EDP pravico za pregledovanje dokumentov iz skupine eVročanje.

 

Dokumenta zavezanec ne vidi

Zgornje pomeni, da iz profila zavezanca v portalu eDavki nihče tehnično ne more do vsebine dokumenta, ki mu ga vročamo niti po nastopu fikcije vročitve. To dejstvo ne vpliva na zakonitost vročitve, zato bo FURS takim zavezancem dokumente še vedno eVročal prek portala eDavki. Ker pa dokumenta nihče ne prevzame v 15 dneh od dneva, ko je bilo osebno obvestilo (Obv-DZ) odloženo v portal eDavki, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka (vročitev na podlagi zakonske fikcije). Pri tem so posledice vročitve na podlagi fikcije iste kot posledice vročitve na podlagi podpisa vročilnice. Ko zaradi vročitve začne teči rok, v katerem zavezancu naložimo izpolnitev določene obveznost ali rok, v katerem lahko uveljavlja določeno pravico, zavezanca po preteku roka doletijo tudi negativne posledice.

 

Pomoč pri ureditvi eVročanja

Eno izmed osnovnih načel FURS je spodbujanje prostovoljnega izpolnjevanja obveznosti, zato bomo od 13. 5 do 17.5. 2019 zavezancem ponudili konkretno pomoč z namenom, da si uredijo vse potrebno za uspešno prevzemanje ali pregledovanje dokumentov, ki jih eVroča FURS prek portala eDavki. Kako bodo Finančni uradi RS pomagali zavezancem:

 

  1. Svetovali kako izpolniti in oddati zahtevek za pridobitev digitalnega potrdila SIGENCA.
    1. Pojasnili vlogo, ki jo ima pooblaščenec za vročanje v davčnih zadevah in nudili pomoč pri izpolnjevanju obrazca Vročanje- PE.
    2. Pojasnili vlogo, ki jo ima pooblaščenec za delo z obrazci znotraj portala eDavki in nudili pomoč pri izpolnjevanju obrazca EDP-PE.
    3. Nudili pomoč pri registraciji v portal eDavki z uporabniškim računom in geslom.
      1. Pojasnili uporabo telefonske številke in elektronskega naslova, če ju zavezanec sporoči finančni upravi in nudili pomoč pri izpolnjevanju obrazca Privolitev za zbiranje in uporabo telefonske številke in /ali naslova elektronske pošte.

 

 

V petek, 17. 5. 2019* dan odprtih vrat za vse zavezance

Aktivnosti bodo potekale po vseh uradih Finančne uprave RS po Sloveniji in na Generalnem finančnem uradu v Ljubljani. Z dnevom odprtih vrat se želimo približati našim zavezancem in okrepiti informiranje na aktualnih področjih. Obenem vam želimo predstaviti potek našega dela in vam nuditi informacije s področja davkov in carine. Preverite program na vašem uradu.

 

 Vir: http://www.fu.gov.si/davki_in_druge_dajatve/poslovanje_z_nami/e_vrocanje/novica/podjetniki_in_podjetja_pozor_9183/