Brezplačna delavnica: ''Kako do ugodnega poslovnega rezultata in davčne obveznosti v računovodskih izkazih in davčnem obračunu za leto 2018?''

ZZG Žalec vas v sklopu projekta SPOT svetovanje Savinjska vabi na brezplačno delavnico z naslovom ''Kako do ugodnega poslovnega rezultata in davčne obveznosti v računovodskih izkazih in davčnem obračunu za leto 2018?'', ki bo v torek, 29. 1. 2019, ob 10. uri v predavalnici ZZG Žalec, Levstikova ulica 2, 3310 Žalec.

 

Vsi davčni zavezanci morajo skladno z veljavno zakonodajo sestaviti računovodske izkaze, davčni obračun ter poslovno oziroma letno poročilo ter le-to oddati na AJPES, davčni obračun pa na FURS. Želimo vam ponuditi strokovno delavnico s konkretnimi priporočili in napotki za pripravo zaključnega obračuna ter vas opozoriti, na kaj morate biti pozorni pri izdelavi davčnega obračuna za leto 2018. Seznanili vas bomo z davčnimi novostmi, odgovarjali na vaša zastavljena vprašanja ter skupaj razrešili morebitne dileme.

 

Delavnica je namenjena:

 

Vsebina delavnice:

 1. Vpliv posameznih poslovnih odločitev na računovodske izkaze in davčne obračune v letu 2018.
 2. Temeljne pravne podlage za sestavitev računovodskih izkazov za samostojne podjetnike in male gospodarske družbe za leto 2018.
 3. Predstavitev razlik med računovodsko in davčno obravnavo posameznih postavk in posledice v davčnem obračunu.
 4. Oblikovanje popravkov terjatev za poslovne potrebe in za njihovo davčno priznavanje.
 5. Vpliv stanja zalog na poslovni in davčni rezultat družb.
 6. Davčne posledice pri obračunu posebnih ugodnosti zaposlenim (bonitete, darila).
 7. Sodila (merila) za davčno priznavanje poslovnih stroškov in njihov vpliv na višino davčne osnove (izobraževanje, reklama, reprezentanca, donacije).
 8. Zaračunavanja storitev med povezanimi osebami in njihove davčne posledice.
 9. Koriščenje možnih davčnih olajšav in pogoji za njihovo uveljavljanje.
 10. Vrste prilog, ki jih je potrebno izpolniti in priložiti k davčnemu obračunu za leto 2018.
 11. Davčni obračun normirancev in posebnosti pri tem.
 12. Novosti pri oddaji davčnega obračuna za leto 2018.
 13. Vaša vprašanja in odgovori nanje.

 

Predavateljica:

Božena Macarol (mag. manag.), deluje kot samostojna davčna in poslovna svetovalka v podjetju Svetovanje Macarol z 29 letno prakso na področju računovodstva in davčnega svetovanja. Je sodna izvedenka davčne in knjigovodske smeri, članica Davčno-izobraževalne zbornice Slovenije in imetnica licence RIC za preverjanje računovodskih in knjigovodskih znanj v okviru NPK. Ima bogate svetovalne in predavateljske izkušnje na različnih davčnih, računovodskih in organizacijskih področjih. Je soavtorica 15 priročnikov s področja računovodstva in obdavčitve ter avtorica več kot 400 strokovnih člankov. Za različne stanovske organizacije pripravlja predloge za sprejem podjetjem prijaznejše zakonodaje. V zadnjem času se posveča področju statusnih preoblikovanj podjetnikov in družb, prenosom podjetij na naslednike, davčnemu vidiku prodaje podjetij in nepremičnin ter preventivnim/skrbnim pregledom poslovanja. 

 

Udeležba na dogodku je brezplačna za vse udeležence.

 

Prijava: Vljudno vas prosimo, da nam izpolnjeno prijavnico pošljete na elektronski naslov barbara.mesarec@ozs.si najkasneje do petka, 25. 1. 2019 oz. do zasedbe mest.

 

Vljudno vabljeni, da se nam pridružite!

                                                                                                                                                          SPOT svetovanje Savinjska

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 Priloga: vabilo v originalu