Izvajalci gradbenih del ne odlašajte z vpisom v Imenik vodij del

Nova zakona, Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (v nadaljevanju ZAID) in Gradbeni zakon (v nadaljevanju GZ), ki se uporabljata od 1. junija 2018 dalje, sta za izvajalce gradbenih dejavnosti prinesla kar nekaj sprememb.

Med novostmi sta nova regulirana poklica, in sicer poklic pooblaščeni inženir, ki ga ureja ZAID in poklic vodja del, ki ga ureja GZ (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 popr.). Le-ta izvajalcu, ki želi opravljati dejavnost gradbeništva (izjema so izvajalci, ki bodo izvajali zaključna gradbena dela, ki nimajo pomembnega vpliva na izpolnjevanje bistvenih zahtev za objekte) v 14. členu določa naslednje pogoje:

 

Kot vodja del (oseba, ki bo imela pooblastilo za vodenje del) bo lahko nastopal posameznik, ki:

 Iz navedenega je razvidno, da  je Imenik vodij del sestavljen iz treh delov. Vodijo ga IZS, GZS in OZS, vsaka svoj del.

 

Vlogo za vpis v imenik vodij del podajo tehniki in inženirji z že opravljenim strokovnim izpitom na IZS, delovodje s področja gradbeništva na GZS, mojstri in nosilci obrtnih dejavnosti s področja gradbeništva pa na OZS. Rok za vpis v imenik vodij del je 31. maj 2020.

Zahteva za vpis v imenik vodij del ni obvezujoča za izvajalce zaključnih del v gradbeništvu, ki poglavitno ne vplivajo na bistvene zahteve za objekte (le-te navaja 15. člen GZ). Tako se ni potrebno vpisati izvajalcem talnih in stenskih oblog, slikopleskarjem, izvajalcem notranjih zaključnih del (izdelava stropov, lesenih opažev in premičnih pregrad, izvajalcem čiščenj in drugih raznih dopolnilnih zaključnih del). Je pa vpis nujen za izvajalce toplotno izolacijskih fasad in priporočljiv za montažo stavbnega pohištva ter za steklarska dela, saj lahko tudi ta dela pomembno vplivajo na bistvene zahteve za objekte.

Podrobna navodila, dodatne informacije in obrazci za vpis so posameznikom na voljo na spletnih straneh IZS, GZS in OZS. Vsem, ki navedenih pogojev za vpis še ne izpolnjujejo pa priporočamo, da čim prej pristopijo k opravljanju ustreznih izpitov in si zagotovijo, da bodo lahko tudi po 31. maju 2020 opravljali gradbeno dejavnost brez dodatne zaposlitve vodje del.

 

                                                                                                                                              SPOT svetovanje Savinjska

                                                                                                                                     Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Članek v originalu.

 

Viri: