Javni razpis o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja za leto 2018

Razpis Občine Žalec: Javni razpis o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja za leto 2018.

Link do objave razpisa na spletu: http://www.zalec.si/slo/main.asp?comm=Razpisi&id=185

Vir objave (kraj in datum objave razpisa ter naslov spletne strani, kjer je razpis objavljen): Spletna stran Občine Žalec, Urad za negospodarske javne službe, 18. 1. 2018, www.zalec.si

Naslov razpisa: Javni razpis o dodelitvi finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja za leto 2018

Predmet razpisa: Predmet javnega razpisa je enkratna finančna pomoč, ki se lahko dodeli kandidatom, ki so državljani Republike Slovenije in imajo stalno prebivališče v Občini Žalec za: dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini, študijsko izpopolnjevanje doma in v tujini, sodelovanje v mednarodnih projektih.

Namen razpisa: Dodelitev sredstev finančne pomoči na področju izobraževanja in mednarodnega sodelovanja za leto 2018

Cilji razpisa: Finančna pomoč občanom Občine Žalec (študentom, iskalcem zaposlitve…) za izobraževanje in mednarodno sodelovanje za leto 2018

Pogoji za sodelovanje: državljanstvo Republike Slovenije, stalno prebivališče v Občini Žalec, namenska poraba sredstev za: dodiplomski in podiplomski študij doma in v tujini, študijsko izpopolnjevanje doma in v tujini, sodelovanje v mednarodnih projektih.

Razpisnik: Občina Žalec

Rok za prijavo: 22. 3. 2018

Dodatne informacije: Kontaktna oseba: Matej Pinter, tel.: 03 713 64 32, gsm: 031 746 675, e-mail: matej.pinter@zalec.si

Razpisna dokumentacija: razpisi/finpom18.zip