SPOT svetovanje Savinjska

Sodelovanje Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec pri izvajanju 5 letnega projekta SPOT svetovanje Savinjska pod okriljem SPIRIT Slovenija, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter EU sklada za regionalni razvoj.

V Uradnem listu RS (št. 54, 55/2017) je bil v mesecu septembru 2017 s strani Javne agencije SPIRIT Slovenija objavljen javni razpis za financiranje izvajanja celovitih podpornih storitev za potencialne podjetnike in podjetja v okviru 12 slovenskih poslovnih točk za obdobje od 2018 do 2022. Na omenjeni razpis se je s šestimi konzorcijskimi partnerji uspešno prijavila tudi naša zbornica. Petletno sodelovanje v projektu SPOT svetovanje Savinjska, ki je financiran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija, predstavlja za Zbornico zasebnega gospodarstva Žalec velik doprinos k še tesnejšemu regionalnemu sodelovanju zbornice pri celovitih aktivnostih sooblikovanja podjetniškega podpornega okolja.

Naloga osmih svetovalk SPOT svetovanje Savinjska je promovirati podjetniško kulturo, izvajati celovite podporne storitve za potencialne podjetnike in mikro, mala ter srednje velika podjetja, povezovati različne institucije in vzpostavljati partnerstva za spodbujanje podjetništva na lokalni in regionalni ravni, evidentirati potrebe na lokalni in regionalni ravni in poročati o zaznanih administrativnih ovirah s strani svetovalcev in svetovancev pri nastajanju in delovanju podjetij. Prav tako se z njihove strani izvajajo aktivnosti vezane na informiranje, svetovanje, animiranje in povezovanje regionalnega okolja, usposabljanja in delavnice, izmenjavo dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti, poročanje in sooblikovanje podpornega okolja za poslovne subjekte.

Pri izvajanju projekta je vodilni partner Šolski center Slovenske Konjice-Zreče v sodelovanju s konzorcijskimi partnerji: Zbornico zasebnega gospodarstva Žalec, Razvojno agencijo Savinja, Savinjsko šaleško območno razvojno agencijo d.o.o., Razvojno agencijo Sotla, Savinsko-šaleško gospodarsko zbornico in Območno obrtno-podjetniško zbornico Celje, na kateri je tudi sedež SPOT točke – SPOT svetovanje Savinjska.

 

                                          Svetovalka SPOT svetovanje Savinjska, Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Originalen tekst se nahaja na: SPOT svetovanje Savinjska