Odprtje centra podjetništva in kmetijstva v občini Braslovče

Občina Braslovče je v sodelovanju z Zbornico zasebnega gospodarstva Žalec in Razvojno agencijo Savinja, v sredo, 23. 11. 2016, v okviru knjižničnih prostorov uredila poseben prostor, poimenovan Center podjetništva in kmetijstva, namenjen vsem stalnim ali občasnim obiskovalcem, s posebnim poudarkom za zasebnike, gospodarske družbe in kmetijska gospodarstva.

 

“Knjižnice niso več samo izposojevalnice in čitalnice, ampak postajajo mesto druženja, srečevanja in drugih oblik komunikacije med ljudmi”. To so bile besede ministra za kulturo, g. Toneta Peršaka, ki jih je izrekel v mesecu septembru na otvoritvi nove občinske knjižnice v Braslovčah. Občina Braslovče je v sodelovanju z Zbornico zasebnega gospodarstva Žalec in Razvojno agencijo Savinja, v okviru knjižničnih prostorov uredila poseben prostor, poimenovan Center podjetništva in kmetijstva, namenjen vsem stalnim ali občasnim obiskovalcem, s posebnim poudarkom za zasebnike, gospodarske družbe in kmetijska gospodarstva. Prostor je odlično tehnično opremljen za izvajanje različnih programov in predstavitev, možno pa ga je uporabljati tudi za individualen ali skupinski študijski namen. Uporaba je možna v času odpiralnega časa knjižnice, po dogovoru z vodjo knjižnice pa tudi v drugih terminih.

Slovesnost ob otvoritvi 23. novembra 2016 je pripravila in vodila direktorica Medobčinske splošne knjižnice Žalec, ga. Jolanda Železnik v sodelovanju z glasbeno šolo Žalec, prerez traku pa sta poleg braslovškega župana Branimirja Strojanška, opravila direktor Zbornice zasebnega gospodarstva Žalec, g. Danilo Basle in predsednik občinskega odbora za gospodarske dejavnosti in občinsko premoženje, g. Bogdan Trop.